Juridische informatie

 • Alle rechten voorbehouden.
 • Alle informatie op deze website is eigendom van Goodyear Tires Benelux B.V., a division of Goodyear Tires Europe B.V. en is tevens ook de meest recente.
 • Goodyear Tires Benelux B.V., a division of Goodyear Tires Europe B.V. doet echter afstand van de verantwoordelijkheid of garantie van de actuele waarde, juistheid en volledigheid van de informatie.
 • Hetzelfde geldt voor alle andere websites waarnaar met een link verwezen wordt.
 • Ook voor de inhoud van deze websites is Goodyear Tires Benelux B.V., a division of Goodyear Tires Europe B.V. niet verantwoordelijk.
 • Alle informatie op deze websites is op geen enkele wijze een uitspraak van rechterlijke aard.
 • Goodyear Tires Benelux B.V., a division of Goodyear Tires Europe B.V. behoudt zich het recht bij behoefte de eerder geplaatste informatie te wijzigen, te verwijderen of aan te vullen.
 • Op de hier omschreven thema‚Äôs kan geen rechtsaansprakelijkheid worden gesteld.
 • Aanbiedingen over alle websites heen houden geen verplichting in.
 • Goodyear Tires Benelux B.V., a division of Goodyear Tires Europe B.V. is niet aansprakelijk voor alle mogelijke directe en indirecte schade die berokkend zou kunnen worden door het gebruik van de informatie op deze websites. Er bestaan geen rechten of plichten tussen Goodyear Tires Benelux B.V., a division of Goodyear Tires Europe B.V. en de gebruiker van de websites of de gegevens op deze websites.
 • De inhoud op de website www.4fleet.nl van Goodyear Tires Benelux B.V., a division of Goodyear Tires Europe B.V. is door de auteurswet beschermd.
 • De inhoud mag volledig noch deels worden vermenigvuldigd, doorgegeven, gepubliceerd of in een of ander informatiesysteem opgeslagen worden, zonder de schriftelijk toestemming van de auteur, Goodyear Tires Benelux B.V., a division of Goodyear Tires Europe B.V. .
 • Alle informatie en het gebruik van deze informatie alsook alle doen, dulden en laten van de website van Goodyear Tires Benelux B.V., a division of Goodyear Tires Europe B.V. vallen onder het Nederlandse Recht.
 • Het rechtsgebied en bevoegde rechtbank is die van Utrecht.